ONE POINT SHOP

PRIPRAVA BONITETNIH POROČIL
UPRAVLJANJE S TERJATVAMI
INSOLVENČNI POSTOPKI
PRIPRAVA / PREVERBA POGODB
(PRE)STRUKTURIRANJE PODJETIJ
KRIZNO KOMUNICIRANJE

PODROČJA DELOVANJA

BONITETNA POROČILA
Vse informacije so obdelane z lastno metodologijo. Ročno določanje limita z uporabo analitike na mikro in makro ravni.
UPRAVLJANJE TERJATEV
Terjatve so denar, ki ga posojate drugim, pa vendar ga za lasten razvoj potrebujete tudi sami.
INSOLVENČNI POSTOPKI
Nudimo zastopanje in svetovanje pri stečajnih postopkih, prisilnih poravnavah in likvidacijah.
PRIPRAVA POGODB
Za vas pripravimo ali pregledamo pogodbo ter tako poskrbimo, da zmeraj veste, kaj podpišete.
(PRE)STRUKTURIRANJE PODJETIJ
Ko veste, da morate podjetje posodobiti, pa ne veste, kako. Ko ste kot mladi startup poželi uspeh, sedaj morate pa vzpostaviti podjetje.
KRIZNO KOMUNICIRANJE
Svetujemo vam, kako komunicirati z javnostmi in kako to početi na nivoju upravljanja s tveganji.

NAŠA VIZIJA IN PRISTOP

Naša vizija je pod eno streho združiti storitve, ki tvorijo smiselno celoto in pokrivajo področje upravljanja s tveganji tako na pravnem kot ekonomskem področju. Tak pristop omogoča optimalnejšo, cenovno ugodnejšo in stranki prijazno rešitev, ki ima za cilj celovito rešen problem, saj nanj gledamo iz večih perspektiv. 

Bonitetna poročila in upravljanje s terjatvami v Bonsisu vidimo kot eno palico z dvema koncema. Kupec z bonitetnim poročilom pridobi prvo ali novo informacijo o svojem poslovnem partnerju. Na drugi strani s storitvijo izterjave in mediacije nudimo storitev, ki rešuje končni problem poslovnega sodelovanja. ​

Vse bolj se posvečamo celostnemu upravljanju s tveganji, ki ob že omenjenih področjih prava in ekonomije pokriva tudi krizno komuniciranje in upravljanje s kadri.

TRENUTNO SE UKVARJAMO Z

(pre)strukturiranje

Ko veste, da morate posodobiti poslovanje, pa ne veste kako.  Ko ste kot mladi startup poželi uspeh, sedaj morate pa vzpostaviti delujoče podjetje.
bonitetna poročila

Slovenija, Češka, Slovaška, Poljska, BiH, Srbija,

Estonija, Latvija, Litva, Rusija...
upravljanje terjatev

Slovenija, Italija, Avstrija, Hrvaška, BiH, Srbija, Romunija, Bolgarija, Poljska, Češka, Slovaška, Estonija, Madžarska...
insolvenčni postopki

Svetovanje in pomoč pri postopkih prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
priprava pogodb

Za vas pripravimo ali preverimo pogodbo ter poskrbimo, da se bo posel zaključil uspešno.
komuniciranje

 Svetujemo vam, kako komunicirati z javnostmi in kako to početi na nivoju upravljanja s tveganji.

KONTAKTIRAJTE NAS

031 656 356
info@bonsis.si
Einspielerjeva 6, Ljubljana
Išči